Slik handler du hos oss

Det er enkelt å handle masse på et av våre pukkverk. Det er viktig å være klar over at massen selges etter vekt - ikke etter mengde (kubikk).

  1. Kjør inn på området, rundt ekspedisjonsbygget, og stopp på vekta.
    Bil og henger veies. Følg med på anvisning fra operatøren, og kjør til lastested når du får beskjed. Følg skiltingen.

  2. Gi beskjed til sjåføren på hjullasteren hvor mye og hva slags masse du trenger.
    Sjåføren sørger for å fylle henger eller tipp med korrekt mengde.

  3. Kjør tilbake til vekta for ny veiing.

  4. Betal i luka med kort eller kontanter.

For kunder i Råde:
Her er det ingen vekt eller ekspedisjon. Kjør direkte til lastested og ta kontakt med sjåføren på hjullasteren. Han tar også betalingen.