Mottak av masser

Enkelte av våre pukkverk kan motta rene masser etter nærmere avtale.

Vi mottar utelukkende rene masser, og kunden må skrive under på at de er uten innslag av bygningsmateriell som treverk, plast, betong, asfalt, teglsten og så videre. Endel masse foredler vi til nye produkter, noe går til gjennvinning og resten deponerer vi.

Vi har denne tjenesten ved anleggene i Vestby og Moss.