Kjell Langbråten

Produksjonssjef og Bergteknisk ansvarlig