Kjell Langbråten

Produksjonssjef, Drifsleder og Bergteknisk ansvarlig