Anvendelsesområder

Hva trenger du masse til, pukk til drenering, singel til gårdsplass? Her er en oversikt over de vanligste fraksjonene (vi bruker heretter størrelse) og deres bruksområder.

Ikke alle pukkverkene har samtlige størrelser. Sjekk prisliste på hvert enkelt pukkverk.

 Anvendelsesområde: Størrelse = ca mm mål:
Stensand til nedgraving av kabler og til jordforbedring 0/1, 0/2
Stensand til skogsbilvei o.l., underlag til belegningsstein, masse til gårdsplass og veier 0/2, 0/4, 0/8, 0/12
Stensand og subbus som topplag til gårdsplass og veier 0/12, 0/20, 0/30, 0/63
Singel til strøing på glatt føre og som underlag til belegningsstein og brudd- skifer 1/4, 2/5
Singel/grus til gårdsplasser. Det bør benyttes stensand eller subbus som underlag 5/8, 8/12, 8/16, 11/16
Dreneringspukk og grovpukk til drenering av vei ved boliger og p-plasser 12/20, 16/22, 20/32, 20/63, 22/63, 32/63
Oppfylling til boligtomter, samt grunnmasser til veier +63, 20/170, 20/200
Masser til større oppfyllinger Sprengstein