Sikkerhet

Et pukkverk er et tungindustriområde, og det er forbundet med fare å bevege seg utenfor områdene som er avsatt til inn- og uttransportering. Vi har gjort en grundig risikoanalyse på alle våre anlegg og gjort tiltak for å redusere risikoen for skader både på mennesker og utstyr. Alle som er inne på våre anlegg plikter å følge de til enhver tid gjeldende instrukser og retningslinjer, slik at sikkerheten blir ivaretatt.

Når du besøker oss, er det viktig at du overholder disse sikkerhetsbestemmelsene:

  • Hold deg inne i bilen dersom det er mulig
  • Skal du ut, sørg for å ha øyekontakt med maskinføreren
  • Gjør maskinføreren oppmerksom på tillatt totalvekt for din henger
  • Vær oppmerksom på at du ikke laster mer enn hengeren er sertifisert for
  • Passasjerer forblir i bilen
  • Gjør deg synlig
  • Ikke bli stående i maskinførers dødvinkel