Asfalttilslag

Asfalttilslag er sertifisert etter standarden "Tilslag for  bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer i henhold til NS_EN13043". Vi blir årlig kontrollert av godkjent sertifiseringsorgan.