Asfalttilslag

Asfalttilslag er sertifisert etter standarden "Tilslag for  bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer i henhold til NS_EN13043". Vi blir årlig kontrollert av godkjent sertifiseringsorgan for å sikre at vi leverer tilslag i henhold til krav. Dette produktet leverer vi hovedsaklig til Veidekke Industris asfaltanlegg, som er samlokalisert med Moss Pukkverk.