Betongtilslag

Betongtilslag produseres og sertifiseres etter standarden "Tilslag for betong NS-EN 12620". Skolt Pukkverk produserer og leverer betongtilslag fra knust fjell fra Moss Pukkverk og Råde Pukkverk.