Betongtilslag

Betongtilslag produseres og sertifiseres etter standarden "Tilslag for betong NS-EN 12620". Tilslaget leveres fra pukkverkene i Moss, Råde og Sarpsborg.