Jernbaneballast

Jernbaneballast er et produkt som er sertifisert i henhold til Tilslag for Jernbaneballast NS-EN 13450. Vi blir årlig kontrollert av godkjent sertifiseringsorgan. Jernbaneballast leveres for tiden fra Vestby Pukkverk.