Jernbaneballast

Jernbanebllast er en vare som er sertifisert i henhold til Tilslag for Jernbaneballast NS-EN 13450. Vi blir årlig kontrollert av godkjent sertifiseringsorgan for å sikre at vi leverer rett kvalitet på dette svært viktige produktet. Jernbaneballast leveres for tiden fra Vestby Pukkverk.