Mottak av masser

Enkelte av våre pukkverk kan av og til ta imot rene overskuddsmasser for varig lagring. Ta kontakt med salgs- og markedssjef for å avklare og avtale eventuell levering av slik masser.