Veitilslag/ubunden bruk

Tilslag som brukes til veifundament og annet grunnarbeid, som for eksempel gårdsplasser.